Nieuws

Op deze pagina leest u het laatste nieuws met betrekking tot de ontwikkeling van Het Zuideinde.

Uitwerking voorlopig ontwerp

d.d. 7-3-2019

De komende maanden zullen we in samenwerking met de gemeente en de architect het Voorlopig Ontwerp verder uitwerken tot een Definitief Ontwerp. De ontvangen input vanuit de participatie zal hier, waar mogelijk, een onderdeel van zijn. Dit Definitief Ontwerp dient als basis voor de te doorlopen bestemmingsplanprocedure en de uiteindelijke omgevingsvergunning om de realisatie van het  project mogelijk te maken.

Op het moment dat wij met de gemeente de bestemmingsplanprocedure in gang zetten, zullen wij dit via een nieuwsbrief en de website melden aan u. De verwachting is dat dit, dit voorjaar zal zijn. Naast het participatieproces wordt dan de reguliere publiekrechtelijke vergunningsprocedure via de gemeente Delft in gang gezet.

Inloopavond

d.d. 21-02-2019

In samenwerking met de gemeente en de architect hebben wij, aan de hand van de reacties uit de eerste participatieavond van 1 oktober jl. en zorgvuldige belangenafweging, het planinitiatief verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Het VO is vervolgens in het kader van het "formeel vooroverleg" behandeld door de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (Welstand) van de gemeente Delft.  De commissie heeft zich positief over het plan uitgelaten.

Op 20 februari 2019 vond de inloopavond plaats omtrent de participatie van Het Zuideinde, waar wij het Voorlopig Ontwerp (VO) met ontwonenden van het plan hebben gedeeld. 

Hieronder vindt u de panelen met de thema's, welke op deze avond zijn gepresenteerd.

Participatieavond

d.d. 2 oktober 2018

Op 1 oktober 2018 vond de participatieavond voor omwonenden plaats, waar zij vragen hebben beantwoord over een aantal thema's met betrekking tot de gedachte nieuwbouwinvulling op de locatie hoek Abtswoudseweg/Zudeinde. Hieronder vindt u de panelen met de thema's, welke op deze avond zijn gepresenteerd.

Contact

Ontwikkelingscombinatie Zuideinde V.O.F.
Postbus 218, 3140 AE Maassluis
Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk

zuideinde@vmierlo.nl
0174-522300