NIEUWBOUW Het zuideinde

visual

De ontwikkeling Het Zuideinde is gelegen aan de Schie op de hoek van het Zuideinde en de Abtwoudseweg in Delft.
De locatie is nu in gebruik door een aantal bedrijven, te weten Bo-rent, Kwik-fit, Broos Keukens en Flier Systemen.

De huidige bebouwing zal worden gesloopt. Op deze locatie bouwen wij een half verdiepte privé parkeergarage,
met daarop een groene daktuin en vier appartementengebouwen.

In totaal worden het circa 120 appartementen voor de vrije sector koop en vrije sector middeldure huur.
Het westelijke deel van het terrein krijgt een groene indeling, die aansluit op de bestaande groene zone.
Hierdoor ontstaat een groene zone vanaf het Crommelinpad tot aan de Abtswoudseweg.

In de parkeergarage krijgen de bewoners privé parkeerplaatsen, voor het bezoekparkeren is ruimte gecreëerd op maaiveld binnen de plangrenzen. 
Deze nieuwbouw draagt bij aan de Delftse woningbouwopgave van circa 15.000 nieuwe woningen tot 2040.

Prognose start verkoop: najaar 2021.

Aanmelden nieuwsbrief
Impressie

Het participatieproces

In samenwerking met de gemeente en de architect hebben wij, aan de hand van de reacties uit de eerste participatieavond van 1 oktober 2018 en zorgvuldige belangenafweging, het planinitiatief verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Het VO is vervolgens in het kader van het "formeel vooroverleg" behandeld door de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (Welstand) van de gemeente Delft.  De commissie heeft zich positief over het plan uitgelaten.

Tijdens een tweede inloopavond op 20 februari 2019 omtrent de participatie voor Het Zuideinde, hebben wij het VO en de vervolgstappen gedeeld met omwonenden. Zij hebben hier een reactie op kunnen geven.

De afgelopen maanden hebben we in samenwerking met de gemeente en de architect het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp dient als basis voor de te doorlopen bestemmingsplanprocedure en de uiteindelijke omgevingsvergunning om de realisatie van het project mogelijk te maken.

Op het moment dat wij met de gemeente de bestemmingsplanprocedure in gang zetten, zullen wij dit via de website en nieuwsbrief melden aan u. Naar verwachting kunnen wij in eind 2020 hierover met u communiceren.

Impressie

Contact

Ontwikkelingscombinatie Zuideinde V.O.F.
Postbus 218, 3140 AE Maassluis
Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk

zuideinde@vmierlo.nl
0174-522300