NIEUWBOUW Het zuideinde

visual

Het Zuideinde is gelegen aan de Schie op de hoek van het Zuideinde en de Abtwoudseweg in Delft.
Op de locatie zijn momenteel o.a. een vestiging van de Bo-rent Delft en de Kwik-Fit gevestigd.

De bestaande bebouwing zal worden gesloopt en op deze plaats zullen vier appartementengebouwen worden gerealiseerd. 
De appartementengebouwen komen bovenop een verdiepte privé parkeergarage.
In totaal worden het circa 120 appartementen voor de vrije sector koop en vrije sector middeldure huur.
Een deel van het terrein zal ingevuld worden met groen om de bestaande groenzone te verbinden met de Abtswoudseweg.
In de parkeergarage gaan de bewoners parkeren en bezoekers parkeerplaatsen komen op maaiveld.
Deze nieuwbouw draagt bij aan de Delftse woningbouwopgave van circa 15.000 nieuwe woningen tot 2040.

Prognose start verkoop: eind 2019/begin 2020. 

Aanmelden nieuwsbrief
Impressie

Het participatieproces

In samenwerking met de gemeente en de architect hebben wij, aan de hand van de reacties uit de eerste participatieavond van 1 oktober 2018 en zorgvuldige belangenafweging, het planinitiatief verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Het VO is vervolgens in het kader van het "formeel vooroverleg" behandeld door de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (Welstand) van de gemeente Delft.  De commissie heeft zich positief over het plan uitgelaten.

Tijdens een tweede inloopavond op 20 februari jl. omtrent de participatie voor Het Zuideinde, hebben wij het VO en de vervolgstappen gedeeld met omwonenden. Zij hebben hier een reactie op kunnen geven.

De komende maanden zullen we in samenwerking met de gemeente en de architect het Voorlopig Ontwerp verder uitwerken tot een Definitief Ontwerp. De ontvangen input vanuit de participatie zal hier, waar mogelijk, een onderdeel van zijn.

Het Definitief Ontwerp dient als basis voor de te doorlopen bestemmingsplanprocedure en de uiteindelijke omgevingsvergunning om de realisatie van het project mogelijk te maken.

Op het moment dat wij met de gemeente de bestemmingsplanprocedure in gang zetten, zullen wij dit via de website en nieuwsbrief melden aan u. Naar verwachting kunnen wij in het voorjaar 2019 hierover met u communiceren. 

Impressie

Contact

Ontwikkelingscombinatie Zuideinde V.O.F.
Postbus 218, 3140 AE Maassluis
Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk

zuideinde@vmierlo.nl
0174-522300