NIEUWBOUW Het zuideinde

visual

De ontwikkeling Het Zuideinde is gelegen aan de Schie op de hoek van het Zuideinde en de Abtwoudseweg in Delft.
De locatie is nu in gebruik door een aantal bedrijven, te weten Bo-rent, Kwik-fit, Broos Keukens en Flier Systemen.

De huidige bebouwing zal worden gesloopt. Op deze locatie bouwen wij een half verdiepte privé parkeergarage,
met daarop een groene daktuin en vier appartementengebouwen.

In totaal worden het circa 120 appartementen voor de vrije sector koop en vrije sector middeldure huur.
Het westelijke deel van het terrein krijgt een groene indeling, die aansluit op de bestaande groene zone.
Hierdoor ontstaat een groene zone vanaf het Crommelinpad tot aan de Abtswoudseweg.

In de parkeergarage krijgen de bewoners privé parkeerplaatsen, voor het bezoekparkeren is ruimte gecreëerd op maaiveld binnen de plangrenzen. 
Deze nieuwbouw draagt bij aan de Delftse woningbouwopgave van circa 15.000 nieuwe woningen tot 2040.

Prognose start verkoop: vierde kwartaal 2021.

Aanmelden nieuwsbrief
Impressie

Het participatieproces

In 2020 hebben we, naar aanleiding van een participatieproces met de omgeving, in samenwerking met de gemeente en de architect het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp dient als basis voor de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning om de realisatie van het project mogelijk te maken.

Aanvraag omgevingsvergunning
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is sinds medio december 2020 in behandeling. De documenten van de aanvraag omgevingsvergunning zijn door de gemeente getoetst en reacties vanuit de verschillende instanties verwerkt in het plan.

Ontwerpbestemmingsplan
Het concept ontwerpbestemmingsplan heeft in november 2020 ter inzage gelegen op het gemeentekantoor. Daarnaast heeft in deze periode het wettelijk vooroverleg met overheden en instanties plaatsgevonden. De reacties van een aantal omwonenden zijn afgewogen en waar mogelijk verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. 

Op dinsdag 6 juli jl. heeft het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning vrijgegeven voor verdere procedure. Dit betekent dat de wettelijke tervisielegging kan plaatsvinden. In verband met het zomerreces zal de officiële bekendmaking medio augustus worden gepubliceerd. Dan staat de daadwerkelijke termijn (van 17 augustus tot en met 27 september) voor de tervisielegging vast. Tijdens deze periode van terinzagelegging is op 6 september, op basis van vooraanmelding, een inloopavond gepland. In de officiële bekendmaking staat meer informatie over het aanmelden hiervoor. Zoals het er nu uitziet zal het bestemmingsplan, tegelijk met de omgevingsvergunning, in het vierde kwartaal 2021 worden vastgesteld.

Verwachte start verkoop
Inmiddels zijn wij ook een stap verder met de voorbereiding van de start verkoop. Vanaf eind september zullen we regelmatig nieuwe informatie met u delen. Naar verwachting vindt de start verkoop van het project eind vierde kwartaal 2021 plaats.

Impressie

Contact

Ontwikkelingscombinatie Zuideinde V.O.F.
Postbus 218, 3140 AE Maassluis
Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk

zuideinde@vmierlo.nl
0174-522300