NIEUWBOUW Het zuideinde

visual

De ontwikkeling Het Zuideinde is gelegen aan de Schie op de hoek van het Zuideinde en de Abtwoudseweg in Delft.
De locatie is nu in gebruik door een aantal bedrijven, te weten Bo-rent, Kwik-fit, Broos Keukens en Flier Systemen.

De huidige bebouwing zal worden gesloopt. Op deze locatie bouwen wij een half verdiepte privé parkeergarage,
met daarop een groene daktuin en vier appartementengebouwen.

In totaal worden het circa 120 appartementen voor de vrije sector koop en vrije sector middeldure huur.
Het westelijke deel van het terrein krijgt een groene indeling, die aansluit op de bestaande groene zone.
Hierdoor ontstaat een groene zone vanaf het Crommelinpad tot aan de Abtswoudseweg.

In de parkeergarage krijgen de bewoners privé parkeerplaatsen, voor het bezoekparkeren is ruimte gecreëerd op maaiveld binnen de plangrenzen. 
Deze nieuwbouw draagt bij aan de Delftse woningbouwopgave van circa 15.000 nieuwe woningen tot 2040.

Prognose start verkoop: vierde kwartaal 2021.

Aanmelden nieuwsbrief
Impressie

Het participatieproces

In 2020 hebben we, naar aanleiding van een participatieproces met de omgeving, in samenwerking met de gemeente en de architect het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Het Definitief Ontwerp dient als basis voor de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning om de realisatie van het project mogelijk te maken.

Aanvraag omgevingsvergunning
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is sinds medio december 2020 in behandeling genomen. De documenten van de aanvraag omgevingsvergunning worden door de gemeente getoetst en reacties vanuit de verschillende instanties worden momenteel verwerkt in het plan.

Ontwerpbestemmingsplan
Het concept ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 2 november jl. voor drie weken ter inzage gelegen op het gemeentekantoor. Daarnaast heeft in deze periode het wettelijk vooroverleg met overheden en instanties plaatsgevonden. Een aantal omwonenden heeft het concept ontwerpbestemmingsplan ingezien en hierop een reactie gegeven. De reacties worden de komende periode afgewogen en mogelijk verwerkt in het definitief te maken ontwerpbestemmingsplan. 

Naar verwachting worden het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning eind mei aangeboden aan het College van B&W. Na vrijgave worden deze tegelijk ter visie gelegd voor een wettelijke periode van 6 weken. Dit besluit wordt gepubliceerd door de gemeente. Zoals het er nu uitziet zal het bestemmingsplan, tegelijk met de omgevingsvergunning, eind derde kwartaal 2021 worden vastgesteld.

Impressie

Contact

Ontwikkelingscombinatie Zuideinde V.O.F.
Postbus 218, 3140 AE Maassluis
Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk

zuideinde@vmierlo.nl
0174-522300