NIEUWBOUW Het zuideinde

visual

De ontwikkeling Het Zuideinde is gelegen aan de Schie op de hoek van het Zuideinde en de Abtwoudseweg in Delft.
De locatie is nu in gebruik door een aantal bedrijven, te weten Bo-rent, Kwik-fit, Broos Keukens en Flier Systemen.

De huidige bebouwing zal worden gesloopt. Op deze locatie bouwen wij een half verdiepte privé parkeergarage,
met daarop een groene daktuin en vier appartementengebouwen.

In totaal worden het circa 120 appartementen voor de vrije sector koop en vrije sector middeldure huur.
Het westelijke deel van het terrein krijgt een groene indeling, die aansluit op de bestaande groene zone.
Hierdoor ontstaat een groene zone vanaf het Crommelinpad tot aan de Abtswoudseweg.

In de parkeergarage krijgen de bewoners privé parkeerplaatsen, voor het bezoekparkeren is ruimte gecreëerd op maaiveld binnen de plangrenzen. 
Deze nieuwbouw draagt bij aan de Delftse woningbouwopgave van circa 15.000 nieuwe woningen tot 2040.

Prognose start verkoop: voorjaar 2022.

Aanmelden nieuwsbrief
Impressie

Het participatieproces

In 2020 hebben we, naar aanleiding van een participatieproces met de omgeving, in samenwerking met de gemeente en de architect het Definitief Ontwerp uitgewerkt. Deze dient als basis voor de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning om de realisatie van het project mogelijk te maken.

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning hebben tot en met 27 september 2021 tervisie gelegen. Tijdens de tervisielegging zijn er zienswijzen ingediend. Momenteel is de gemeente bezig met het samenvatten van de zienswijzen, waarna deze worden beantwoord in een zogeheten Nota Zienswijzen. Deze nota zal samen met het bestemmingsplan naar de gemeenteraad gaan. De gemeenteraad neemt dan een besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Wanneer de gemeenteraad een besluit zal nemen is nu nog niet bekend, maar wij verwachten dat dit eind maart 2022 zal zijn. 

Ontwerp openbare ruimte
Met een aantal omwonenden en de gemeente hebben wij over het ontwerp van de openbare ruimte rondom het project gesproken. Naar aanleiding hiervan wordt een voorstel van aanpassingen aan het ontwerp gedaan en met de gemeente en omwonenden besproken.

Verkoopvoorbereiding
De voorbereidingen van de start verkoop zijn in verband met het verloop van de tervisielegging later gestart dan wij in de vorige nieuwsbrief hebben aangekondigd. Als gevolg van de ingediende zienswijzen en de procedure tot aan de gemeenteraad, zal de start verkoop worden verplaatst naar, zoals het er nu uitziet naar het voorjaar van 2022.

In het nieuwe jaar lanceren we vervolgens de projectwebsite, waarop meer informatie te lezen zal zijn over het plan, de ligging en de appartementen.

Impressie

Contact

Ontwikkelingscombinatie Zuideinde V.O.F.
Postbus 218, 3140 AE Maassluis
Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk

zuideinde@vmierlo.nl
0174-522300