NIEUWBOUW Het zuideinde

visual

De ontwikkeling Het Zuideinde is gelegen aan de Schie op de hoek van het Zuideinde en de Abtwoudseweg in Delft.
De locatie is nu in gebruik door een aantal bedrijven, te weten Bo-rent, Kwik-fit, Broos Keukens en Flier Systemen.

De huidige bebouwing zal worden gesloopt. Op deze locatie bouwen wij een half verdiepte privé parkeergarage,
met daarop een groene daktuin en vier appartementengebouwen.

In totaal worden het circa 120 appartementen voor de vrije sector koop en vrije sector middeldure huur.
Het westelijke deel van het terrein krijgt een groene indeling, die aansluit op de bestaande groene zone.
Hierdoor ontstaat een groene zone vanaf het Crommelinpad tot aan de Abtswoudseweg.

In de parkeergarage krijgen de bewoners privé parkeerplaatsen, voor het bezoekparkeren is ruimte gecreëerd op maaiveld binnen de plangrenzen. 
Deze nieuwbouw draagt bij aan de Delftse woningbouwopgave van circa 15.000 nieuwe woningen tot 2040.

Prognose start verkoop: nog niet bekend

Aanmelden nieuwsbrief
Impressie

Het participatieproces

In 2020 hebben we, naar aanleiding van een participatieproces met de omgeving, in samenwerking met de gemeente en de architect het Definitief Ontwerp uitgewerkt. Deze dient als basis voor de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning om de realisatie van het project mogelijk te maken.

In september 2021 heeft het ontwerp bestemmingsplan Hoek Zuideinde – Abtswoudseweg ter inzage gelegen. Tijdens de tervisielegging zijn er zienswijzen ingediend.

 De beoordeling van de zienswijzen is na afloop van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan tijdelijk gepauzeerd. De verdere beoordeling van de zienswijzen en de doorgeleiding van het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad zal dan naar verwachting in het najaar plaatsvinden. 

Wanneer de start van de verkoop zal zijn, is vooralsnog niet bekend. Wij hopen hier spoedig meer over te kunnen vertellen middels de nieuwsbrief. Heeft u zich al aangemeld?

Impressie

Contact

Ontwikkelingscombinatie Zuideinde V.O.F.
Postbus 218, 3140 AE Maassluis
Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk

zuideinde@vmierlo.nl
0174-522300